ยินดีต้อนรับ

กลุ่มบริการการศึกษา

สถิติผู้เยี่ยมชม


           ข่าวประชาสัมพันธ์          

ตารางเรียนนิสิตชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
  
 คลิก ที่นี่

www.acttm.ac.th//news/ams64_round_localผู้อำนวยการวิทยาลัย


นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวกาญจนา บัวดอก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


หัวหน้ากลุ่มบริการการศึกษา


นางสาวภูริชญา อินทร์เนตร
หัวหน้ากลุ่มบริการการศึกษา