ยินดีต้อนรับ

ฝ่ายบริการการศึกษา

สถิติผู้เยี่ยมชม

           ข่าวประชาสัมพันธ์          

- ตารางเรียนนิสิตชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

  

 คลิก ที่นี่

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


นางสาวปภัสรา สังข์สุข

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา