ยินดีต้อนรับ

กลุ่มบริการการศึกษา

สถิติผู้เยี่ยมชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ตารางเรียนนิสิตชั้นปีที่ ๓ ภาคเรียนที่๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

คลิก ที่นี่

นายสมศักดิ์ มงคลธนวัฒน์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี


นางสาวปภัสรา สังข์สุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มบริการการศึกษา